News_

Stermedia Partnerem projektu Mama w IT

Młode mamy szukają nowych możliwości pracy. Jeśli pragniesz łączyć pracę z macierzyństwem i  jesteś gotowa  nauczyć się czegoś nowego projektu sprawdź propozycję projektu „Mama w IT – gramy o staż”. Projekt oferuje staże w firmach IT, bezpłatne szkolenia i specjalistyczne kursy w zakresie testowania aplikacji oraz – w efekcie – szansę na pracę w IT. Stermedia jest Partnerem projektu. (more…)

By stermedia, ago
News

Stermedia is partner of the project ‘Moms in IT’

Young moms are looking for new job opportunities. If you wish to combine work with motherhood and you are ready to learn something new draft project proposal check "Mama IT – game of internship". The project offers internships in IT companies, free training and specialized courses in the field testing of applications, and - in effect - a chance to work in IT. Stermedia is a partner in the project. (more…)

By stermedia, ago