News

SCRUM Workshop w Stermedia

Doskonalimy nasze umiejętności wykorzystywania zwinnych metodologii zarządzania projektami (SCRUM). Dzięki Marcinowi Wierzbickiemu z firmy Appstery, wszyscy chętni pracownicy firmy Stermedia mogą wziąć udział w cyklu szkoleń ze SCRUM'a - zwinnej metodologii zarządzania projektami. Całość szkolenia będzie składać się z czterech poziomów: 1. Wstęp do SCRUM. 2. Scrum - Artefakty, role oraz odpowiedzialności. 3. Scrum Developer. 4. Scrum Master. Mamy za sobą już 2 spotkania. Każde z dotychczasowych spotkań dla wielu z nas było wyzwaniem. A my uwielbiamy wyzwania i ciągle się doskonalimy. Już nie możemy się doczekać kolejnych... A oto krótka fotorelacja z naszych spotkań SCRUM'owych.   SCRUM to tzw. metodyka lekka, zwinna (ang. Agile Project Management), zgodna z The Agile Manifesto, która znacznie przyspiesza realizację powierzonego zadania przy zachowaniu oczekiwań i wymagań klienta.  Metodyka skupia się na:
  • dostarczaniu kolejnych, coraz bardziej dopracowanych wyników projektu klientowi
  • włączaniu się przyszłych użytkowników w proces wytwórczy,
  • samoorganizacji zespołu projektowego.
Postępy pracy będzie można śledzić na bieżąco na środowisku testowym. Wiążąca komunikacja projektowa odbywa przez wystawione przez dedykowane środowisko do zarządzania projektami. Dodatkowo przy odbiorze etapu/sprint’a można zaplanować telekonferencję czy inne spotkanie bezpośrednie.

Administrator
See also
Case studies

Invest in Wroclaw portal

Development and implementation of the modernization of the Wroclaw Agglomeration Development Agency portal encouraging investors to invest in Wrocław: http://invest-in-wroclaw.pl/ […]