News

SCRUM Workshop w Stermedia

Doskonalimy nasze umiejętności wykorzystywania zwinnych metodologii zarządzania projektami (SCRUM). Dzięki Marcinowi Wierzbickiemu z firmy Appstery, wszyscy chętni pracownicy firmy Stermedia mogą wziąć udział w cyklu szkoleń ze SCRUM'a - zwinnej metodologii zarządzania projektami. Całość szkolenia będzie składać się z czterech poziomów: 1. Wstęp do SCRUM. 2. Scrum - Artefakty, role oraz odpowiedzialności. 3. Scrum Developer. 4. Scrum Master. Mamy za sobą już 2 spotkania. Każde z dotychczasowych spotkań dla wielu z nas było wyzwaniem. A my uwielbiamy wyzwania i ciągle się doskonalimy. Już nie możemy się doczekać kolejnych... A oto krótka fotorelacja z naszych spotkań SCRUM'owych.   SCRUM to tzw. metodyka lekka, zwinna (ang. Agile Project Management), zgodna z The Agile Manifesto, która znacznie przyspiesza realizację powierzonego zadania przy zachowaniu oczekiwań i wymagań klienta.  Metodyka skupia się na:
  • dostarczaniu kolejnych, coraz bardziej dopracowanych wyników projektu klientowi
  • włączaniu się przyszłych użytkowników w proces wytwórczy,
  • samoorganizacji zespołu projektowego.
Postępy pracy będzie można śledzić na bieżąco na środowisku testowym. Wiążąca komunikacja projektowa odbywa przez wystawione przez dedykowane środowisko do zarządzania projektami. Dodatkowo przy odbiorze etapu/sprint’a można zaplanować telekonferencję czy inne spotkanie bezpośrednie.

Administrator
See also