Dofinansowano ze środków budżetu państwa

 
 

Stermedia Sp. z o.o. jako Lider Konsorcjum, w skład którego wchodzą: Stermedia Sp. z o.o., Affexy Sp. z o.o., Instytut Psychiatrii i Neurologii realizuje projekt badawczy pn. Developing a product innovation in the field of supporting diagnostics and treatment in primary health care, ambulatory specialist care (AOS) and hospital treatment.

 
 
Projekt jest realizowany w ramach umowy nr 2022/ABM/07/00012 - 00 o dofinansowanie Projektu komercyjnego w ramach Konkursu ABM/2022/7 na opracowanie innowacyjnych wyrobów medycznych opartych o sztuczną inteligencję do koordynowania diagnostyki i leczenia w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i leczeniu szpitalnym.
 
 
Celem projektu jest zwiększenie dostępu pacjentów i usprawnienie procesu diagnostycznego chorób i zaburzeń psychicznych, poprzez opracowanie i wdrożenie pierwszego na świecie, zautomatyzowanego systemu analizy sesji diagnostycznej między pacjentem, a lekarzem. Proponowane narzędzie diagnostyczne będzie niezależne od czynników, które mogą mieć wpływ na prawidłowe postawienie diagnozy, takie jak: zmęczenie specjalistów czy nieszczerość pacjentów. Efektem końcowym będzie system składający się z oprogramowania i kamery dedykowany POZ, który uprawdopodobni diagnozę pacjenta.

Cel ten zostanie zrealizowany poprzez osiągnięcie następujących rezultatów:

• Ilościowe określenie zmian w sposobie komunikacji pacjent-specjalista w trakcie kliku wizyt.
• Rozszerzenie teorii i metod głębokiego nauczania i złożonych układów dynamicznych na dwie modalności: tekst i wideo.
• Wykorzystania technik przetwarzania języka naturalnego i widzenia maszynowego do pomiaru dynamiki komunikacji i interakcji w czasie, w warunkach rzeczywistych.
 
 
Dofinansowanie

6 522 990,48 zł

Całkowita wartość

7 811 891,92 zł